Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Usługi klienci indywidualni

Szczegółowy zakres usług:

  • doradztwo w zakresie stosunku pracy i poza pracowniczych form zatrudnienia,
  • tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy,
  • doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy,
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sporach,
  • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych oraz indywidualnych,
  • umowy o zakazie konkurencji, odpowiedzialności za powierzone mienie, kontrakty managerskie, umowy o pracę,
  • doradztwo w zakresie spraw z ubezpieczeń społecznych,
  • sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • reprezentacja ubezpieczonych w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • sporządzanie apelacji od wyroków sądów ubezpieczeń społecznych i reprezentacja przed sądem.