Prawo administracyjne

Usługi klienci indywidualni

Szczegółowy zakres usług:

  • redagowanie pism i skarg w związku z działalnością organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
  • przygotowywanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Klienta,
  • pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń. licencji, koncesji,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych,
  • bezczynne lub przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego,
  • pomoc prawna między innymi w zakresie prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa nieruchomości.